Temabilde

ØKONOMISK STØTTE

 

Ønsker du eller din bedrift å støtte oss økonomisk?

Arbeidet vårt er i all hovedsak basert på frivillig arbeid. Vi trenger derfor hjelp fra det private, det offentlige og næringslivet.
Vi har blant annet utgifter til husleie, generelt til drift, til innkjøp av mat, materiell, arrangementer, bursdager og annet.

Vi er svært takknemlige for alt, både små og store bidrag. Dersom du og din bedrift ønsker å støtte oss, legger vi gjerne inn bedriftslogoen i vår sponsoroversikt på hjemmesiden.Engangsbeløp

Det er superenkelt

VIPPS: 24805

Eller ...

Registrer din støtteVelg beløp, min. kr 250,-:   pr år pr mnd
Jeg ønsker faktura pr: e-post-:    papir:    ordner selv:

 
Temabilde